Loading...

Beveiligingsadvies BA@S.

Bedrijfsinformatie.

Disclaimer

Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet geheel correct is of mogelijk veroudert. Beveiligingsadvies BA@S is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van gebruik van informatie welke via deze website is verkregen. Beveiligingsadvies BA@S behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op ieder gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. Deze website kan links bevatten naar andere websites die geen eigendom zijn, en niet onder de controle vallen van Beveiligingsadvies BA@S. Deze sites worden enkel ter informatie vermeld. Beveiligingsadvies BA@S is niet verantwoordelijk voor de inhoud, meningen of adviezen op de betreffende sites.

Privacy statement

Beveiligingsadvies BA@S respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ik zal uw persoonlijke gegevens nooit delen, doorgeven, verkopen of ter beschikking stellen aan derden. Ik verwerk persoonsgegevens op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de aanverwante geldende wet- en regelgeving stelt.
Ik waardeer het vertrouwen dat u in mij stelt en zal alles in het werk stellen om uw informatie te beschermen.